Hakkımızda

Barem Çevre Laboratuvarı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığından yetkili, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO / IEC 17025 standardı kapsamında uluslararası akreditasyon belgesine sahip bir kuruluştur. Çalışmalarına çevre mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve sağlık mevzuatı kapsamında devam etmektedir. Hizmet ve üretim alanında faaliyet gösteren tüm sektörlerde Çevre, Sağlık ve İş Hijyeni mevzuatı kapsamında doğan ihtiyaçlara en iyi ölçüm ve analiz hizmeti verebilmek amacıyla 2007 yılında kurulmuştur.

Barem Çevre Laboratuvarı’nda tüm faaliyetler, TS EN ISO/IEC 17025 Standardı, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 18001 Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Kalite sistemin amacı, müşterilerimiz için verdiğimiz hizmetin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak, hizmette kalite anlayışından ödün vermeyerek işletmelere uluslararası kabul görmüş standartlarda ölçüm ve analiz hizmetleri konusunda çözüm ortağı olmaktadır. Laboratuvarımız, “Çözüm üretmeden önce anlamak gerekir” anlayışıyla kuruluşundan bu yana her alanda kendini geliştirmeyi amaç edinmiştir. Bilimsel ve teknolojik alandaki en son yenilikleri takip ederek, laboratuvar alt yapısını geliştirmek adına gerekli personel ve teknolojik yatırımını sürekli iyileştirmektedir.

Kronoloji:

2007 – Kocaeli ili Gebze ilçesinde 10 cihaz ve 8 kişi ile faaliyetine başladı.

2008 – Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, çevre mevzuattı kapsamında numune alma, ölçüm ve analiz hizmetleri verebilmek için su / atıksu (14 parametre), emisyon (13 parametre), imisyon (9 parametre), çevresel gürültü kapsamlarında, 41/135/2008 nolu ön yeterlilik belgesini aldı.

2010 – TÜRKAK tarafından uluslararası akreditasyon belgesini aldı.

2010 – Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, çevre mevzuattı kapsamında numune alma, ölçüm ve analiz hizmetleri verebilmek için su / atıksu (43 parametre), emisyon (16 parametre), imisyon (10 parametre), çevresel gürültü, titreşim, mikrobiyoloji kapsamlarında, Y-41/135/2008 nolu yeterlilik belgesini aldı. Firma çalışan sayısı 10, cihaz sayısı 17’ye yükseldi.

2011 – Laboratuvar kapalı alanı 700 m2 olan yeni yerine taşındı. Taşınmadan dolayı belgelerini yeniledi.

2013 – TÜRKAK akreditasyon belgesi kapsamı genişledi. Yeterlik belgesinde, su / atıksu (50 parametre), deniz suyu (25 parametre), toprak/arıtma çamuru (19 parametre), atık (14 parametre), atık yağ (8 parametre), numune alma (9 parametre), emisyon (22 parametre), SEÖS (10 parametre), imisyon (15 parametre), çevresel gürültü / titreşim, akustik kapsamları genişledi. Firma çalışan sayısı 39, cihaz sayısı 74’e yükseldi.

2015 – TÜRKAK akreditasyon belgesi kapsamı genişledi. Koku ölçüm ve analizlerine başlandı.

2015 – Sağlık Bakanlığından, yüzme havuz suyu analizi konusunda yetki belgesini sahip olan, ilk özel Kocaeli laboratuvarı unvanını elde etti.

2015 – Çalışan sayısı 49 kişiye ulaştı. 503 parametre ve metot sayısına ulaşıldı.

Faaliyet Alanı

Barem Çevre Laboratuvarı olarak;

 • Baca Gazı / Emisyon Ölçümleri
 • Hava Kalitesi / İmisyon Ölçümleri ve Modellemesi
 • SEÖS Ölçümleri
 • Koku Ölçümleri
 • Çevresel Gürültü / Akustik Ölçümler – Gürültü Haritasının Hazırlanması
 • Titreşim Ölçümleri
 • İş Hijyeni Ölçümleri
 • Su / Atıksu Analizleri
 • Deniz Suyu Analizleri
 • Havuz Suyu Analizleri
 • Atık Yağ Analizleri
 • Tehlikeli Atık Analizleri
 • Sediment / Biota Analizleri
 • Toprak / Arıtma Çamuru Analizleri
 • Mikrobiyolojik Analizler

kapsamında hizmet sunmaktayız.

Personel Altyapısı

Laboratuvarımızda; 2 Çevre Yüksek Mühendisi, 11 Çevre Mühendisi, 1 Kimya Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 2 Biyolog, 9 Kimyager, 4 Kimya Teknikeri, 3 Çevre Teknikeri, 7 Tekniker görev almaktadır.