Arıtma Çamuru Analizi

Evsel ve Endüstriyel atık suların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının çevreye zarar vermeden ekolojik ve ekonomik biçimde giderilmesi ve değerlendirilmesi için çeşitli metotlar bulunmaktadır. Arıtma çamurlarının doğrudan tarımda kullanılması, kompostlaştırılarak organik gübre şeklinde araziye verilmesi vb. uygulanan metotlar için ağır metal içeriği, zararlı organik madde bileşiği ve patojen organizma durumunun bilinmesi gerekmektedir.

Arıtma Çamurlarının toprağa, bitkilere, hayvanlara ve insanlara zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında arıtma çamurunun mevcut kirlilik durumunun öğrenilmesi amacıyla numune alma, ölçüm/analizlerinin yapılması ve raporlanması konusunda hizmet vermekteyiz.

Bu kapsamda;

Arıtma Çamuru ve/veya Proses Atığı Analizleri,

Arıtma Çamurunun Toprakta Kullanılabilirlik Analizleri,

Arıtma Çamurlarının ve/veya Proses Atıklarının Atık Yakma Tesislerinde Yakılabilirlik Analizleri

modern analitik laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Mevzuat Bilgisi;

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği