İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

BAREM ÇEVRE LAB. ve DAN. HİZ. İLAÇ İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.

Bu doğrultuda;

Yürürlükteki mevzuata, bağlı bulunduğumuz kurum ve kuruluşların İSG kurallarına tam uyumu,

Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve ziyaretçilere İSG alanında, bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirecek eğitimler vererek, İSG sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamayı,

Sürekli iyileştirme ve önleyici davranış anlayışımızla, risklerimizi etkin yönetmeyi, iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini ortadan kaldırmayı,

Bütçemizden gerekli kaynağı ayırarak, teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve uygulamayı,

Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve ziyaretçilere iletişim kanallarını açık tutmayı,

Çalışanlarımızı, kazaları ve ramak kala olayları bildirmeye teşvik etmeyi,

Afet ve acil durumlara müdahale edecek bir yapılanma oluşturmayı,

Kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı, taahhüt ederiz.

Şirket Müdürü
Nejla ATEŞ