Tehlikeli Atık Analizi

Yapılarında insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan ve zararlılık potansiyeli taşıyan maddeleri içeren atıklar Tehlikeli Atık olarak ifade edilmektedir. Tehlikeli Atıklar, değerlendirilmesi, düzenli depolanabilmesi veya çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi için fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlere tabi tutulurlar. Tehlikeli atığın bu işlemler sonucunda inert hale getirildiğinin veya tehlikeli kabul edilen atıkların özelliklerini taşımadığının veya tehlikesiz atık olarak depolanabilirliğinin belgelenmesi zorunludur. Bunun içinde atıkların oluşumlarından bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden prosesten kaynaklanan atıkların düzenli depolama tesislerinde depolanabilmesi için kriter sınıfları belirlenerek atığın bertarafı için yöntem belirlenir.

Tehlikeli atıkların kriter sınıflarının belirlenmesi amacıyla numune alma, ölçüm/analizlerinin yapılması ve raporlanması konusunda hizmet vermekteyiz.

Bu kapsamda;

Atıkların Depolanabilme Kriter Analizleri

(I. sınıf, II. Sınıf ve III. Sınıf depolama tesisleri analizi)

modern analitik laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Mevzuat Bilgisi;

Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliği

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ( Ek-2 ve Ek-5)

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği