Deniz Suyu / Balık Çiftlikleri Analizi

Deniz kirliliğinin genel olarak kaynağı atıkların doğrudan deşarjı, yağmur nedeniyle oluşan yüzeysel akışlar ve atmosferden açığa çıkan kirleticilerdir. İnsan sağlığını ve çevreyi korumak üzere, yüzme ve rekreasyon amaçlı kullanılan suların kalitesinin belirlenmesi ve bu suların başta mikrobiyolojik olmak üzere her türlü kirletici ile kirlenmesini önlemek için mevcut kirlilik durumunun öğrenilmesi amacıyla numune alma, ölçüm/analizlerinin yapılması ve raporlanması konusunda hizmet vermekteyiz.

Bu kapsamda;

Deniz Suyu Kalite ve İzleme Analizleri

Balık Çiftlikleri İzleme Analizleri

modern analitik laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Mevzuat Bilgisi;

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği

Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Uygulama Genelgesi

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği