Koku Ölçüm ve Analizleri

İnsanda koku alma duyusunu harekete geçiren ve kokunun algılanmasına neden olan uçucu maddelerin yarattığı etkiye koku; noktasal veya alansal bir kaynaktan havaya atılan veya yayılan kokulu gazlara koku emisyonu denilmektedir. Koku insan hassasiyetine göre göreceli bir kavram olduğundan alınacak aksiyonlar ve yapılacak işlemler ölçümlerde çıkan sonuçlara göre belirlenmelidir.

İşletme; kamuya ve çevreye olan zararlı etkilerinin mevcut en iyi üretim veya arıtım teknikleri uygulanarak azaltmak suretiyle koku oluşumunu önlemesi ve tedbirlerini alması ile yükümlüdür. Ayrıca her türlü kaynak ve kaynaklardan atmosfere yayılan koku halindeki emisyonlara “Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsamında sınırlamalar getirilmiş olup bunların ölçümleri ve denetlenmesi zorunlu kılınmaktadır. Böylelikle bu emisyonlardan kaynaklanan, çevreye ve canlılara olan olumsuz etkiler kontrol altına alınmış olmaktadır.

Bu kapsamda;

Koku Emisyonu Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması

konusunda ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli ve uzman personel ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.

Mevzuat Bilgisi;

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik