Atık Yağ Analizi

Atık Yağ; kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünleri olarak tanımlanmaktadır. Atık yağ üreticileri atık yağlarını; çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama vermemekle yükümlü olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanması, taşıması ve bertaraf edilmesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Atık yağ üreticileri, ürettikleri yağların geri kazanılıp kazanılamayacağı veya ilave yakıt olarak kullanılıp kullanamayacağını veya tehlikeli atık bertaraf tesisinde yakılmasının gerekli olup olmadığını belirlemek için “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında analizler yaptırmaktadır. Atık ilgili yönetmelikte yer alan parametreler için numune alınması, ölçüm/analizlerinin yapılması ve raporlanması konusunda hizmet vermekteyiz.

Bu kapsamda;
Atık Yağ Analizleri,
* Hidrolik Yağ Analizi
* Şanzıman Yağı Analizi
* Motor Yağı Analizi
* Makine Yağı Analizi
* Trafo Yağı Analizi
* Bor Yağı Analizi
* Diğer Atık Yağ Analizleri
modern analitik laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Mevzuat Bilgisi;

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği