Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS)

Sanayi tesislerinde, sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması ile ilgili esaslar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) Ek-3 ve Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik’te belirtilmiştir. Bu çerçevede tesislerin emisyon ölçümlerinde kütlesel debi sınır değerlerini geçtiği veya 10 MW’ın üzerinde katı ve sıvı yakıtlı yakma tesisleri kapsamına girdikleri durumlarda bacalarda sürekli emisyon ölçümü yapılması gerekmektedir.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) Tebliği, sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması ile ilgili uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir. Tebliğ kapsamında sürekli emisyon ölçüm cihazı kurulması zorunlu olan tesislerde tabi olunacak hukuki ve teknik sorumluluklar yer almaktadır.

Bu kapsamda; firmamız

Fizibilite Raporunun Hazırlanması ve Onaylanması,

İkinci Seviye Kalite Güvence Sistemi (KGS2)

- İşlevsellik Testi

- Standart Referans Metot (SRM) ile paralel ölçümler

- Verilerin Değerlendirilmesi

- Raporlama

Yıllık Geçerlilik Testi (YGT)

- İşlevsellik Testi

- Standart Referans Metot (SRM) ile paralel ölçümler

- Verilerin Değerlendirilmesi

- SEÖS’ün Kalibrasyon Fonksiyonu ve Geçerliliğinin Belirlenmesi

- Raporlama

konularında ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli ve uzman personel ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.

Mevzuat Bilgisi;

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği