Çevresel Gürültü, Titreşim ve Akustik Ölçümleri

Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ve kademeli olarak uygulamaya konulmak üzere; değerlendirme yöntemleri kullanılarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin, hazırlanacak gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu ile belirlenmesi, çevresel gürültü ve etkileri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, gürültü haritaları, akustik rapor ve çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu sonuçları esas alınarak; özellikle çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerinin insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere sebep olabileceği ve çevresel gürültü kalitesini korumanın gerekli olduğu yerlerde, gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik eylem planlarının hazırlanması ve bu planların uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemesi çevresel gürültü ölçümlerinin amacını kapsamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan A-2 Tipi Mühendislik Akustiği ve B-1 Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama Sertifikalarına sahip mühendislerimiz tarafından;

Çevresel Gürültü Ölçümleri kapsamında;

Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Gürültü Ölçümleri,

ÇED Çalışmalarına Yönelik Kurulacak Tesisin Yaratacağı Gürültü Ölçümleri,

Maden Ocaklarından Kaynaklanan Gürültü Ölçümleri,

İş Makinelerinden Kaynaklı Gürültü Ölçümleri.

Çevresel Titreşim Ölçümleri kapsamında;

Sanayi Tesislerinden Kaynaklı Titreşim Ölçümleri

İş Makinelerinden Kaynaklı Titreşim Ölçümleri

Maden/Taş Ocaklarından Kaynaklanan Titreşim Ölçümleri

Akustik Modelleme kapsamında;

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Haritalandırma Ve Gürültü Dağılım Modellemesi

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Çevresel Gürültü Ve Titreşim Ölçümleri

yapılmaktadır. Laboratuvarımız ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli, sertifikalı ve uzman personel ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanları kullanarak hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.

Mevzuat Bilgisi;

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği