Emisyon, Yağ Buharı ve İmisyon Ölçümleri ve Analizleri

Kirletici emisyonlar, havanın doğal yapısındaki bileşimi değiştiren, katı, sıvı ve gaz formlarda bulunabilen kimyasal maddelerdir. Sanayi tesislerinin kuruluşunda ve işletilmesi esnasında gerekli tedbirlerin alınmaması, uygun teknolojilerin kullanılmaması v.b gibi proses uygulamaları kirletici emisyonların oluşumuna neden olmaktadır. Kirletici emisyonları kontrol etmek için önce kirletici kaynaklarını tespit etmek gerekir. Şayet kirletici kaynakları ortadan kaldırmak mümkün değil ise, kirletici emisyonların alıcı ortama verilmeden önce zararlı etkilerini en aza indirmek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri sebebiyle çevreye önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamak için yasal zorunluluklar bulunmaktadır. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği; Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli olan ön izin, izin, şartlı ve kısmi izin başvuruları, tesisten çıkan emisyonun ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesinin tetkik ve tespiti ile, tesislerin, yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu kapsamda;

Emisyon Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Hava Kalitesi/İmisyon Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Hava Kalitesi Modelleme Çalışması,

Yağ Buharı Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması,

Deneme Yakması Ölçümlerinin Yapılması ve Raporlanması

konularında ulusal ve uluslararası metotlara uygun şekilde, konusunda deneyimli ve uzman personel ile modern ölçüm cihazları ve ekipmanlarını kullanarak hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet vermektedir.

Mevzuat Bilgisi;

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2.1.h.1 hariç

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği